menu
close

အာမခံပစ္စည်း အဖြစ် မည်သည်တို့ကို မန္တလေး ကယ်ပီတယ်မှ လက်ခံသလဲ။

  • မြေနှင့်အဆောက်အဦးများ
  • ရွှေနှင့် အခြားကျောက်မျက်ရတနာများ
  • အပ်ကုန်ပစ္စည်းများ (စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များ၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ၊ ကိရိယာများနှင့်စက်ပစ္စည်းများစသည်တို့)
  • အစိုးရစာချုပ်များ၊ နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် စီမံကိန်းဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် စာချုပ်များ
  • အခြား ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့် ပစ္စည်းများ (ကား၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊ လှေ စသည်တို့)