menu
close

အငှားဝယ်ယူစနစ်

မန္တလေးကက်ပီတယ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အငှားဝယ်ယူစနစ်ဖြင့် ကားအသစ် (သို့မဟုတ်) အသုံးပြုနေသောကားများ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းသုံး မော်တော်ယာဉ်နှင့်ယန္တရားများ၊ လက်ဝတ်ရတနာများ၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေး  နှင့် စက်ရုံသုံး စက်ယန္တရားများအပြင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများကို အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ရန် ဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိပါသည်။