menu
close

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်တဲ့ သက်တမ်း ၂ နှစ်ရှိပေမဲ့ အခွန်ဆောင်တာ တစ်နှစ်ပဲ ရှိသေးလျှင် ( တစ်ချို့ လုံးဝမဆောင်ရသေးလျှင်) credit guarantee service လျှောက်လို့ရပါသလား။

လုပ်သက် (၂) နှစ်ရှိပြီး အခွန်တစ်နှစ်ဆောင်ထားလည်း credit guarantee service လျှောက်လို့ ရပါတယ်။ အခွန်လုံးဝ မပေးဆောင်ရသေးပေမယ့် ကြိုတင်အခွန်ဆောင်ပြီးပါကလည်း လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။